ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΑΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα καλάμια μπαμπού που τοποθετούνται σε καλιέργεια εδάφους αντέχουν 3-4 χρόνια

α) Είναι ανθεκτική (δεν σπάει), με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται πολλέ φορές για μεταφυτεύσεις.
β) Οι τρύπες έχουν το κατάλληλο μέγεθος, σχήμα και θέση πάνω στη γλάστρα, ώστε να γίνεται πιο σωστή αποστράγγιση του νερού χωρίς να σαπίζει το φυτό.

1% χρησιμοποιούμε στα  μαλακά μοσχεύματα και 2% σε πιο σκληρά, ξυλώδη.

3,6,9 &12 είναι οι μήνες αποδέσμευσης του λιπάσματος. Έτσι για κάθε φυτό που μεταφυτεύουμε σε μεγαλύτερη γλάστρα χρησιμοποιούμε και το ανάλογο λίπασμα.